RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 WWW.RADIOELEKTRYKA.CBA.PL

Dzień Niepodległości USA. Andrzej Duda skierował depeszę gratulacyjną do Donalda Trumpa. "Polskę i Stany Zjednoczone łączą więzy wielowiekowej przyjaźni i braterstwa, które na przestrzeni ostatnich czterech lat jeszcze bardziej się zacieśniły" - napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnej do prezydenta USA Donalda Trumpa z okazji Święta Niepodległości USA. Dzisiaj, 4 lipca 2020 rok.

"Z okazji Święta Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, składam na Pańskie ręce najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia sukcesów i wszelkiej pomyślności dla całego Narodu Amerykańskiego" - napisał polski prezydent w depeszy skierowanej do amerykańskiego przywódcy w dniu Święta Niepodległości USA.
 

Treść depeszy opublikowała Kancelaria Prezydenta RP na stronie internetowej. "Polskę i Stany Zjednoczone łączą więzy wielowiekowej przyjaźni i braterstwa, które na przestrzeni ostatnich czterech lat jeszcze bardziej się zacieśniły. Potwierdzeniem tego były treść i intensywny kalendarz naszych spotkań" - podkreślił polski prezydent. Dodał, że każda przeprowadzona przez między nim a prezydentem Trumpem rozmowa przynosiła wymierne korzyści Polsce i USA, pieczętując wiążące oba państwa partnerstwo strategiczne.

"Panie Prezydencie, bieżący rok jest rokiem szczególnym także z uwagi na trwający w Polsce i Stanach Zjednoczonych cykl wyborczy. Życzę Panu wytrwałości w prowadzeniu trudnej i ze wszech miar nietypowej kampanii prezydenckiej" - napisał Duda. Wyraził przekonanie, że oba nasze państwa będą nadal pogłębiać strategiczne partnerstwo i relacje dwustronne. "Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, jeszcze raz najlepsze życzenia sukcesów i wszelkiej pomyślności dla Pana i wszystkich Amerykanów" - czytamy w depeszy.

English: US Independence Day. Andrzej Duda sent a congratulatory message to Donald Trump. "Poland and the United States are united by ties of centuries of friendship and brotherhood, which have become even more intense over the past four years," wrote President Andrzej Duda in a congratulatory message to US President Donald Trump on the occasion of US Independence Day. Today, July 4, 2020.
"On the occasion of the National Day of the United States of America, on behalf of the Polish Nation and my own, I would like to congratulate you and wish you the best of luck and prosperity for the entire American Nation," wrote the Polish president in a message addressed to the American leader on US Independence Day.

The content of the message was published by the Chancellery of the President of the Republic of Poland on the website. "Poland and the United States are united by ties of centuries of friendship and brotherhood, which have become even more intense over the past four years. The content and intense calendar of our meetings have confirmed this," stressed the Polish president. He added that every conversation between him and President Trump brought measurable benefits to Poland and the US, sealing the strategic partnership binding both countries.

"Mr. President, this year is a special year also due to the ongoing election cycle in Poland and the United States. I wish you perseverance in conducting a difficult and by all means unusual presidential campaign," wrote Duda. He expressed the conviction that both our countries will continue to deepen strategic partnership and bilateral relations. "Please accept, Mr. President, once again the best wishes of success and all prosperity to you and all Americans" - we read in the message.

booked.net booked.net booked.net

Google

Czym więcej światła tym mocniej oczyszczają się meridiany i naczynia krwionośne, powodując, że umysł staje się czysty i klarowny. Jesteś nagadywany (słyszysz głosy-szumy w uszach) - Atakuje grypa zwierzęca (opady toksycznej rtęci, depresja, panika, wychłodzenie organizmu, pająki, szczury). Pomaga GRIPEX MAX z apteki i elektroniczny odstraszacz na owady. Nie mieszać z alkoholem (mieszanie z alkoholem grozi mutacją-uszkodzeniem wątroby) Atakuje grypa pomorze tylko grzane piwo i woda mineralna (gazowana). Uwaga na „lichwiarz” (człowiek pobierający bardzo wysokie odsetki od pożyczonych sum). „Padłeś” ofiarą dzwoń do Centrum Kryzysowego (Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Największe żniwo pochłonęła głodówka i szarańcza, która nie dała spokoju.