RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 

Limiter
Technické parametry
Napájecí napětí: 10-14 V stabilizované
Napájecí proud: 20 mA
Audio vstup: impedance 20 kOhm, volitelná preemfáze
Výstupní napětí: 0,4 V rms
Zpracovatelný dynamický rozsah: >50 dB

Rozhlasové vysílání, a to zdaleka nejen v pásmu VKV FM, nás staví před problém, kterak zaručit stálou úroveň audio signálu na vstupu vysílače. Ta má být samozřejmě taková, aby se zdvih FM modulace blížil +/- 75 kHz, jak je předepsáno normou. Zvláště při mixování zvuku z různých zdrojů, hlavně mikrofonu, je nemožné správné úrovně nastavovat ručně. Potřebujeme obvod, který připojíme přímo před vysílač a který za všech okolností zajistí stálou úroveň audio signálu na svém výstupu a tím i správné vybuzení vysílače. Takový obvod se nazývá limiter. Je to vlastně zesilovač, jehož zesílení se mění v závislosti na úrovni vstupního signálu. Nenahrazuje kompresor ani jiná zařízení na úpravu zvuku, ale může být jejich doplňkem. Z praktického pohledu lze říci, že použití limiteru je ve většině případů nezbytné.
Předkládané zapojení je velmi jednoduché, obsahuje pouze běžné a levné součástky. Přesto dobře plní svůj účel. Na jeho vstup lze připojit buď mixážní pult nebo jakékoliv zařízení s výstupní úrovní kolem 10-2000 mV rms. V případě potřeby je možné předřadit potenciometr.

Následující graf ukazuje závislost výstupního napětí na vstupním napětí:
(Hodnoty v mV rms, použito logaritmické měřítko, měřeno při 400 Hz, bez preemfáze, napájení 12 V.)
Je vidět, že zapojení dosahuje poměrně slušné účinnosti. V nejlepším případě se výstupní napětí změní jen o necelý 1 dB, pokud se vstupní napětí změní o 55 dB.

Seznam součástek
Odpory:
R1 - 68 k
R2 - 22 k
R3 - 180 k
R4 - 10 M
R5 - 10 k
R6 - 47 R
R7 - 240 k
R8 - 1,5 k
R9 - 820 R
Kondenzátory:
C1 - 100 p (keramický)
C2 - 1 n (fóliový)
C3, C6, C12 - 100 n (keramický)
C4, C11, C13 - 100 u (elektrolytický)
C5 - 0,33 u (tantalový!!!!!!!!)
C5 MODYFIKACJA - 330n MKS
C7, C8 - 10 u (elektrolytický)
C7 MODYFIKACJA - 1u
C9 - 220 n (fóliový)
C10 - 47 n (keramický)
C14 - 470 n (fóliový)

Ostatní: T1 - BF245C 2 - BC556B, KC307 IC1 - LM386 Oživení
Pokud nepotřebujete využít celý rozsah regulace (většinou je to zbytečné), nezapojujte kondenzátor C8. Sníží se tím výrazně šum i možnost případné nestability. Zapojení nevyžaduje žádné nastavování a mělo by ihned fungovat. Po přivedení zvukového signálu na vstup nastavte na vysílači správné vybuzení. Pomocí propojky (jumperu) lze vyřadit obvod preemfáze (zvýraznění výšek), pokud už je součástí jiného zařízení. Rada pro ty, co rádi experimentují: Parametry lze měnit volbou jiných hodnot součástek C7 a R4. Při zmenšení C7 až na 1 uF a zmenšení R4 pod 1 M bude zvuk značně nadupaný, ale začne vzrůstat zkreslení. Zvětšením odporu R4 až na několik desítek megaohmů bude naopak zapojení velmi lehce zasahovat do dynamiky zvuku. Návrh plošného spoje

Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej na Ziemi wody jest „słona” (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej.

STRONA NR - 1

NASTĘPNA STRONA >>