RadioElektryka@Poczta.Fm

Tel: +48 572-147-631

Gg: 10335254

SERWIS ELEKTRONICZNY - RADIOELEKTRYKA SOSNOWIEC POLSKA

NIEZALEŻNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - NAUKOWA KLIKNIJ NA OPIS DOKUMENTU

WWW.RADIOELEKTRYKA.GLT.PL WWW.RADIOELEKTRYKA.PRV.PL

 

Aircraft / Airplane Radio Receiver

Aircraft / Airplane Radio Receiver Component List:

R1, R3 - 47K 1/4W Resistor
R2 - 10K 1/4W Resistor
R4 - 4.7K 1/4W Resistor
R5 - 5K Linear Taper Pot
R6 - 2.2K 1/4W Resistor
C1, C2, C3, C6 - 0.001uF Ceramic Disc Capacitor
C4 - 2.2pF Ceramic Disc Capacitor
C5 - 1pF Ceramic Disc Capacitor
C7 - 15uF 15V Electrolytic Capacitor
C8 - 18pF Variable Capacitor
D1 - 1N82 Diode
Q1 - 2N918 NPN Transistor
L1 - See Notes
L2 - 1.8uH Inductor
ANT1 - Approx. 18 Inch Wire Antenna
MISC - PC Board, Wire, Knob For C8


Technical Specifications:

Voltage Supply: 9-12V
Operating Frequency: 220MHz - 400MHz


Aircraft / Airplane Radio Receiver


The communications between commercial aircraft and the ground can be interesting, amusing and sometimes even disturbing. However radios that receive the approximately 220MHz to 400MHz band commonly used for aircraft (both military and commercial) are not easily found. And scanners can be complicated, large and expensive. With an easy to build circuit such as this one, everyone can enjoy listening in on these conversations.

It's a lot of fun to listen in on airplane / aircraft communications, and this electronic circuit gives you a feasible alternative to the very expensive commercial radio scanners that are available on the market. Awesome for us hobbyists!

This aircraft receiver electronic circuit was first published in the Think Tank column of the Sept. 1995 issue of Popular Electronics, and it looks very simple to build, with only about 20 electronic components.

L1 is made by winding 2 turns of 22 AWG magnet wire on a 5/32 drill bit. This inductor can be modified to shift the frequency range of the circuit. The antenna can also be placed at the anode of D1 if overload is a problem with it connected to the emitter of Q1. R5 adjusts regen and thus sensitivity.

PL
 

Samoloty / Samolot Radio Receiver


Komunikacja pomiędzy samolotów komercyjnych i ziemi może być interesujące, zabawne, a czasem nawet niepokojące. Jednak radia, które otrzymają około 220MHz do 400MHz pasma powszechnie stosowanych w statkach powietrznych (zarówno wojskowych i komercyjnych), nie są łatwe do znalezienia. I skanery mogą być skomplikowane, duże i kosztowne. Z łatwym do zbudowania układu takiego jak ten, każdy może słuchać w tych rozmowach.

Jest dużo zabawy do słuchania w sprawie łączności samolotu / statku powietrznego, a ten układ elektroniczny daje realną alternatywę dla drogich komercyjnych skanerów bardzo radiowych, które są dostępne na rynku. Niesamowite dla nas hobbystów!

Ten odbiornik samolotu układ elektroniczny został opublikowany po raz pierwszy w kolumnie think tanku z emisją Popular Electronics września 1995, i wygląda bardzo prosty w budowie, a tylko około 20 elementów elektronicznych.

L1 jest przez uzwojenie 2 zwoje drutu 22 AWG magnesem na kawałku 5/32 wiertniczej. Ta cewka indukcyjna może być zmodyfikowany tak, aby przesunąć zakres częstotliwości od obwodu. Antena może być również umieszczona na anodzie D1 jeśli przeciążenie jest problem z nim połączony z emitera Q1. R5 dostosowuje regen, a tym samym czułość.

STRONA NR - 1

NASTĘPNA STRONA >>